Sponsor worden

Geen vereniging kan zonder de steun van sponsoren. Wij prijzen ons dan ook zeer gelukkig met de steun die wij inmiddels al een aantal jaar ontvangen van Stichting Femi, Inproba en Jachthaven Fransen. Door deze steun zijn wij in staat geweest om in 2015 een andere dirigent aan te nemen en kunnen we ons als koor blijven vernieuwen door de aanschaf van nieuw repertoire.

Ook in de toekomst willen we graag ons repertoire aanvullen met nieuwe muziek en de steun van bedrijven en privé-personen is daarbij van harte welkom.

Wat doen wij voor u?

Als u ons sponsort als bedrijf en uw stelt het op prijs om vermeld te worden, krijgt uw logo een mooi plaatsje op onze website. Daarnaast krijgen alle sponsoren een uitnodiging voor onze eigen concerten en hoeft u uiteraard niets te betalen voor uw toegangskaartje. U bent dan onze eregast.

Wilt u een anonieme donatie doen? Dat kan. Het enige wat u dan hoeft te doen is uw bijdrage over te maken naar bankrekeningnummer NL40 RABO 0181 6606 44.

Wilt u een donatie in contanten doen dan kunt u contact opnemen met een van de bestuursleden via info@vocalsociety.nl. Wij zullen uw donatie zeer discreet afhandelen.

In alle andere gevallen stellen wij het op prijs als u ons via ons mailadres op de hoogte brengt van uw bijdrage zodat wij u kunnen bedanken en met u kunnen afstemmen of en hoe u genoemd wilt worden.

Bij voorbaat onze hartelijk dank!